NAJNOWSZE WPISY

Zamówienie ofertowe Nr 08/DI/2024

Zamówienie ofertowe Nr 08/DI/2024- ” Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiORB dla inwestycji Leona Posłusznego 5 i 9 w Bydgoszczy – znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 2/2024

BTBS ogłosiło przetarg na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie www.btbs.pl w zakładce „Przetargi”. 

Sprawa Nr 1/2024

BTBS ogłosiło przetarg na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia połaci dachu budynku przy ul. Gackowskiego 1b w Bydgoszczy, z podziałem na trzy Etapy”. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/936274

Sprawa nr 3/DI/2024

Zapytanie ofertowe nr 3/DI/2024 w sprawie ogrodzenia części nieruchomości przy ul. Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl.