NAJNOWSZE WPISY

Sprawa Nr 02/2022

Przetarg nieograniczony- wykonanie robót budowlanych – realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy, specyfikacja i dokumentacja znajdują się a stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2022 i 2023 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.