NAJNOWSZE WPISY

Sprawa Nr 3/2023

BTBS ogłosiło przetarg na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie www.btbs.pl w zakładce „Dokumenty”. 

Sprawa Nr 2/2023

BTBS ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych – przebudowa źródeł ciepła; likwidacja kotłowni gazowych i budowa kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/782938 .