Struktura organizacyjna spółki

Struktura organizacyjna spółki

Zadania Towarzystwa realizuje Zarząd, jednostki pomocnicze i stanowiska pracy określone w strukturze organizacyjnej, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.