Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 29 lutego 2024 r.