Inwestycje (BGK)

Etapy przyznawania kredytu

Etap I – Wniosek wstępny o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu Uzyskanie kredytu ze środków KFM wymaga złożenia wniosku wstępnego o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu. Wnioski wstępne składane są w Banku w terminie od 01 sierpnia do 30 września każdego roku. Złożenie wniosku w innym terminie powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia. Wnioski […]

Kredyty – zasady przyznawania kredytów

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane ze środków KFM mają charakter preferencyjny i przeznaczone są na zwiększenie efektywności działań inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe. Budowa lub adaptacja mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach lub spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Maksymalnie można się starać o 70% kosztów wybudowania mieszkań. Okres kredytowania jest zmienny. Kwotę […]