Przetargi

Sprawa Nr 2/2024

BTBS ogłosiło przetarg na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie www.btbs.pl w zakładce „Przetargi”. 

Sprawa Nr 1/2024

BTBS ogłosiło przetarg na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia połaci dachu budynku przy ul. Gackowskiego 1b w Bydgoszczy, z podziałem na trzy Etapy”. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/936274

Sprawa nr 3/DI/2024

Zapytanie ofertowe nr 3/DI/2024 w sprawie ogrodzenia części nieruchomości przy ul. Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Zamówienie odrębne Nr 02/DI/2024

Zamówienie odrębne Nr 02/DI/2024- ” Wykonanie robót budowlanych – Ogrodzenie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Zamówienie odrębne Nr 01/DI/2024

Zamówienie odrębne Nr 01/DI/2024- ” Wykonanie robót budowlanych – Ogrodzenie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 6/2023

Bydgoskie TBS ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, specyfikacja i dokumentacja znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 5/2023

Bydgoskie TBS ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, specyfikacja i dokumentacja znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 3/2023

BTBS ogłosiło przetarg na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie www.btbs.pl w zakładce „Dokumenty”.