Moduł wyszukiwania

Przetargi

Sprawa Nr 1/2021

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl .

Sprawa Nr 4/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimneji ciepłej wody oraz na legalizację  ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 3/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 1/2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 3/2019

Zamówienie odrębne Nr 3 /2019 “ Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. gen. Wł Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy ” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 2/2019

Zamówienie odrębne Nr 2 /2019 “Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 22 i 57 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zaproszenie

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.