Zakończone

Zamówienie odrębne Nr 02/DI/2024

Zamówienie odrębne Nr 02/DI/2024- ” Wykonanie robót budowlanych – Ogrodzenie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Zamówienie odrębne Nr 01/DI/2024

Zamówienie odrębne Nr 01/DI/2024- ” Wykonanie robót budowlanych – Ogrodzenie nieruchomości przy ul. Rycerskiej 3 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 6/2023

Bydgoskie TBS ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, specyfikacja i dokumentacja znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 5/2023

Bydgoskie TBS ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, specyfikacja i dokumentacja znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 3/2023

BTBS ogłosiło przetarg na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie www.btbs.pl w zakładce „Dokumenty”. 

Sprawa Nr 2/2023

BTBS ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych – przebudowa źródeł ciepła; likwidacja kotłowni gazowych i budowa kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/782938 .

Sprawa Nr 02/2022

Przetarg nieograniczony- wykonanie robót budowlanych – realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy, specyfikacja i dokumentacja znajdują się a stronie www.btbs.pl