Zakończone

Sprawa 01/2022

Przetarg nieograniczony- wykonanie robót budowlanych – realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy, specyfikacja i dokumentacja znajdują się a stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 1/2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 3/2019

Zamówienie odrębne Nr 3 /2019 “ Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. gen. Wł Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy ” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 2/2019

Zamówienie odrębne Nr 2 /2019 “Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 22 i 57 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zaproszenie

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 1/2019

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, na osiedlach: Fordon, Osowa Góra i Okole znajduje się na stronie www.btbs.pl