Moduł wyszukiwania

Struktura własnościowa spółki

Struktura własnościowa spółki

Towarzystwo zostało utworzone w formie jednoosobowej Spółki Gminy Bydgoszcz o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Uchwały XXXI/466/96 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 06.11.1996 r. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.895.000 złotych.