Struktura własnościowa spółki

Struktura własnościowa spółki

Towarzystwo zostało utworzone w formie jednoosobowej Spółki Gminy Bydgoszcz o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Uchwały XXXI/466/96 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 06.11.1996 r. Aktualna struktura udziałowa Spółki: Lp. Udziałowiec Liczba udziałów Wartość udziałów % udziałów Liczba głosów % głosów 1 Miasto Bydgoszcz 64.017 64.017.000 zł 98,85 64.017 98,85  2  Administracja Domów Miejskich “ADM” […]