Moduł wyszukiwania

Aktualne

Sprawa Nr 1/2021

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl .

Sprawa Nr 4/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimneji ciepłej wody oraz na legalizację  ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 3/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl