Kontakt

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 […]