Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 11 marca 2024 r.