Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS dnia 27 marca 2024 r.