Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS dnia 20 grudnia 2023 r.