Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 23.01.2024 r.