Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS dnia 29.02.2024 r.