Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 16.04.2024 r.