Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 25.10.2023 r.