Zaproszenie na posiedzenia Rady Nadzorczej BTBS dnia 20 grudnia 2023 r.