Moduł wyszukiwania

Zakończone

Zaproszenie

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 1/2019

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, na osiedlach: Fordon, Osowa Góra i Okole znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2018

Dokumentacja konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Swarzewskiej w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 3/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynskiej 2 A w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 1/2018

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS , na osiedlach: Szwederowo, Bartodzieje, Jary.

Sprawa Nr 7/2017

Dokumentacja konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 6/2017

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS znajduje się na stronie www.btbs.pl