Zapytanie ofertowe nr 2/DI/2023

Zapytanie ofertowe w sprawie uporządkowania terenu znajduje się na stronie www.btbs.pl.