Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS dnia 04.08.2023 r.