Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 29.09.2023 r.