Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 25.10.2022 r.