Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 01.08.2023 r.