Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS dnia 28.12.2022 r.