Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 29.11.2023 r.