Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 27.01.2023 r.