Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 15.11.2022 r.