Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 07 czerwca 2024 r.