Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBS dnia 05 lipca 2024 r.