Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej BTBD na dzień 19.12.2022 r.