Zamówienie ofertowe Nr 08/DI/2024

Zamówienie ofertowe Nr 08/DI/2024- ” Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiORB dla inwestycji Leona Posłusznego 5 i 9 w Bydgoszczy – znajduje się na stronie www.btbs.pl.