Zamówienie odrębne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2022 i 2023 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.