Sprawa Nr 1/2024

BTBS ogłosiło przetarg na „opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia połaci dachu budynku przy ul. Gackowskiego 1b w Bydgoszczy, z podziałem na trzy Etapy”. Przetarg znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/936274