Sprawa 01/2022

Przetarg nieograniczony- wykonanie robót budowlanych – realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy, specyfikacja i dokumentacja znajdują się a stronie www.btbs.pl