Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Sprawa Nr 5/2012

Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do wiatrołapów i lokali usługowych w budynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Przetarg nieograniczony

SIWZ przetargu nieograniczonego na docieplenie z kolorystyką ścian zewnętrznych, wraz z remontem balkonów oraz wykonaniem zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap II) znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa nr 4/2011

SIWZ na montaż nasad kominowych w bydynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Spoołecznego Sp. z o.o. znajduje się na stronie www.btbs.pl

Przetarg nieogranicziny Sprawa Nr 3/2011

Przetarg nieograniczony Sprawa 3/2011 na docieplenie z kolorystyką ścian zewnętrznych, wraz z remontem balkonów oraz wykonaniem zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap I) SIWZ znajduje się na str. www.btbs.pl

Przetarg nieograniczony Sprawa 18/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresową kontrolę przewodów kominowych obiektów budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na www.btbs.pl.

Przetarg nieograniczony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji gazowej oraz aparatów gazowych w obiektach budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na stronie www.btbs.pl.