Moduł wyszukiwania

Sprawa Nr 1/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remoncie 16 balkonów budynku przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 24 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl