Moduł wyszukiwania

Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Huzarskiej 7 w Bydgoszczy należącego do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Huzarskiej 7 w Bydgoszczy należącego do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nr Sprawy 2/2010 znajduje się na stronie www.btbs.pl.