Moduł wyszukiwania

Struktura własnościowa spółki

Towarzystwo zostało utworzone w formie jednoosobowej Spółki Gminy Bydgoszcz o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Uchwały XXXI/466/96 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 06.11.1996 r.
Obcnie Gmina Bydgoszcz posiada 96,65% udziałów, pozostałe 3,35% udziałów należy do Administracji Domów Miejskich \”ADM\” Sp. z o.o.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.061.000 złotych.