Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Sprawa Nr 1/2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 2/2019

Zamówienie odrębne Nr 2 /2019 “Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 22 i 57 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl